Kalendář

Nejbližší akce

Next events

3., 4., 5. 3. - T Group Dance 

Workshopy Zrcadla sportu 

Jsem moc ráda, že se nám se Zrcadlem sportu podařilo navázat spolupráci s novým stepařským studiem T Group Dance, založeným několikanásobným mistrem světa ve stepu Tobiášem Koširem a jeho rodinou.
T Group je skutečně moderní taneční studio, které chápe potřebu osobního rozvoje a podpory životních hodnot jako nedílné součásti své cesty za úspěchem. 
Spolu s dalšími členy týmu Zrcadla pro ně budu vést workshop pro skupinu budoucích trenérů, a dále workshopy pro jednotlivé soutěžní skupiny, který bude zaměřen jednak na teambuilding a motivaci, ale také na určování vlastních cílů a jejich pozdější evaluaci. 

3., 4., 5. 3. - T Group Dance

Mirror of sport workshops

I am very pleased that my Zrcadlo sportu (Mirror of sport) initiative partnered with the new tap dance studio T Group Dance, founded by multiple tap dance World Champion Tobias Kosir and his family.
T Group is a truly modern dance studio that understands the need for personal development and support for growth-oriented values as an integral part of its journey to success.
Together with other members of the Mirror of sport team, I will lead a workshop for a group of future trainers, as well as workshops for individual competition groups, focused not only on team building and motivation but also on setting their own goals and their evaluation.


25. 3. - Tréninkové centrum Brno 

Workshop na téma Úspěch 

Díky skvělým výsledkům a ohlasům na workshop na téma Úspěch, který jsme v rámci iniciativy Zrcadlo sportu dvakrát facilitovali na Konfereci českých nadějí, rozhodli jsme se ho zorganizovat i pro širokou veřejnost v Tréninkovém centru Brno

25. 3. - Tréninkové centrum Brno

Workshop on Success

Thanks to the excellent results and responses to the workshop on Success, which we have twice facilitated at the Czech Hope Conference as part of the Mirror of sport Initiative, we have decided to organize it for the general public at the Brno Training Center.


1. 4. 2020 - Skautský institut v Brně

Velikonoční akce pro cizince

Před Vánoci jsme s linkou seberozvoje ve Skautském institutu Brno zorganizovali Vánoční večírek v angličtině. Měl velký úspěch, a tak jsme se rozhodli v těchto akcích pokračovat, a uspořádat tuto akci, kde prozkoumáme Velikonoce a velikonoční tradice v České republice.

Akce bude v angličtině.  

1. 4. 2020 - Scout institut Brno

Easter party for foreigners

Before Christmas, the self-development team of the Scout institue and I organized a Christmas party in English. It was a great success, so we decided to continue these events and organize another one to explore Easter and Easter traditions in the Czech Republic.

The event will be in English. 


Připravuji spoustu dalších otevřených akcí, projektů Erasmus+ i speciálních workshopů pro týmy. Pokud vás zajímá, co mám za lubem, napište mail na ahoj@lucisit.cz a já vám dám vědět, až se bude zase chystat něco zajímavého! 

I'm creating many open events, Erasmus+ projects and special workshops for teams. If you are interested in what I'm up to next, pop me a message to ahoj@lucisit.cz and I'll let you know when something cool will be happening. 

Minulé akce

20. 2. 2020 - Jabloňka, Medlánky

Workshop pro senior(k)y

Po úspěšném s medláneckými seniorkami minulý rok se těším na další! Tentokrát budeme tvořit a dělat to, co je minule bavilo nejvíce - povídat si o cestování. 

6. a 7. 2. 2020 - Konference českých nadějí

Workshop na téma Co je to úspěch?

Do skvělého programu Konference českých nadějí přispíváme v rámci iniciativy Zrcadlo sportu dvojitou dávkou workshopu na téma Co je to úspěch?.
Budeme objevovat, co to vlastně úspěch je, jak ho najít a definovat, co znamená pro různé lidi, a jak ho nejlépe dosahovat. Z workshopu odejdete mimo jiné se seznamem svých (možná nečekaných) sportovních i dalších úspěchů a toho, jak tyhle zkušenosti a znalosti můžete využít i v dalším životě a kariéře.
Nejde o přednášku, ale o workshop vedený pomocí zábavných a efektivních metod neformálního vzdělávání.

4. 2. 2020 - SC Sýpka, Medlánky

Cestovatelská přednáška o Lotyšsku

Zdá se, že o Lotyšsko je v Brně zájem! Ve Společenském centru Sýpka budu vyprávět o jeho kultuře, přírodě i lidech. 

22. 1. 2020 - Dobrovolnické centrum 67

Přednáška o mé dobrovolnické zkušenosti v Lotyšsku

Rok, který jsem díky Evropské dobrovolné službě strávila v Lotyšsku, mi bez nadsázky změnil život. Nebylo to vždycky jednoduché, mám spoustu pozitivních (i pár negativních) zážitků, a moc ráda je sdílím s ostatními. 

Přijďte si poslechnout o Lotyšsku, Lotyších, stopování, práci s mladými a spoustě dalších věcí! 

11. 1. 2020 - TAD Crew

Workshop Zrcadla sportu pro TAD Crew

Taneční skupina TAD Crew začne novou dekádu pořádně - soustředěním a workshopem iniciativy Zrcadlo sportu
Bude to náš první workshop přímo v klubu, a moc se na to těšíme! 

Toto je uzavřený workshop, určený pro členy TAD Crew. Pokud máte zájem o svůj vlastní, určitě mi napište!

9. 11. 2019 - SC Sýpka, Medlánky

Dílna macrame "létajících kvetináčů"

Naše babičky je milovaly a teď se vracejí v moderním hávu. Pojďte se naučit vázat macrame a vytvořit si závěs na "létající květináč". Z přírodních a recyklovaných materiálů, pod mým vedením podle vaší fantazie a v příjemném prostředí. 

Cena: 80 Kč - v ceně materiál a instruktáž

Více informací na stránkách městské části Medlánky.

 

29. 10. 2019 - Skautský institut v Brně

Workshop komunikace - 4 uši 

Znáte tu situaci, kdy váš výrok někdo pochopí úplně jinak? Nebo se naštvete na kamaráda a vzápětí zjistíte, že to tak vůbec nemyslel?
Jednou z mých nejoblíbenějších teoriií, které to vysvětlují, je teorie Čtyř uší.
Přijďte na vlastní kůži prozkoumat to, jak mluvíme a nasloucháme, a zlepšete svoje komunikační schopnosti! 

Více informací na facebookové události.

Počet míst na workshopu je omezen, prosím zarezervujte si své místo pomocí krátkého registračního formuláře: https://forms.gle/2qfYDbSACUwt9Pb9A  

Vstupné dobrovolné. 

18. 10. 2019 -  Skautský institut v Brně

První workshop Zrcadla sportu na téma ÚSPĚCH

Tým iniciativy Zrcadla sportu zve současné sportovce, jejich trenéry, rodiče a všechny, koho zajímá sport a osobní rozvoj na premiérový workshop.
Workshop povedeme metodami neformálního vzdělávání - užijeme si různé kreativní a aktivní procesy, uspořádáme Poradní kruh na téma ÚSPĚCH, představíme si i různé zdroje úspěchu a jak je můžeme využít v našem životě a budeme diskutovat o tom, jak využít naši zkušenost ze sportovního prostředí v praxi.
19. 10.
9:30 - 12:30
Skautský institut Brno
Moravské náměstí 12
Vstupné dobrovolné, počet účastníků omezen
Registrační formulář: https://forms.gle/6aLSEMLeb9QmZDXs8 
Přijďte si poslechnout příběhy ostatních, sdílet své vlastní zážitky, zjistit, bavit se a zjistit, jak nejlépe konstruktivně zpracovat své zážitky!


10. 10. - Jabloňka

Mapa vnitřního světa pro seniory

Pro medlánecký Klub seniorů povedu moji srdcovku - mapu vnitřního světa. Už se moc těším, až uvidím, jak tenhle proces bude sedět jiné cílové skupině.

19. 8. - Přírodní zahrada u Medláneckého rybníka

Workshop barefoot sandálů 

Nechme své nohy trochu vydechnout a dopřejme jim obutí přesně na míru, které vydrží spoustu výšlapů, brodění řekou i procházku po městě. Boty přesně na míru, které strčíme do jedné kapsy, a ještě nám vrátí krásný pocit z chození bosky. Že už si to nedokážete vybavit? Je čas si vzpomenout!

V dílně barefoot sandálů se naučíme mimo jiné:
- jak si správně obkreslit nohu,
- jak připravit materiál,
- jednodušší i složitější způsoby úvazu a
- jak vlastně v barefootových botech správně chodit. 

Více informací na FB události

Past events

20. 2. 2020 - Jabloňka, Medlánky

Workshop for seniors

Last year I facilitated a workshop for local seniors. They liked it a lot, so we're on it again! This time we will create, a do what they loved the most - chit chat about travelling. 

6. a 7. 2. 2020 - Konference českých nadějí

Workshop What is Success?

We are adding our piece to the awesome program of the Conference of Czech Hopes (Konference českých nadějí) with two runs of the Zrcadlo sportu's workshop What is Success?
We will explore, what success is, how to find and deine it, what does it mean for different people, and how to best achieve it. 
You will leave the workshop with a list of your (maybe unexpected) successes in sport and other areas of your life, and ways how you can use these experiences in your future life and career.
This workshop is in Czech. 

4. 2. 2020 - SC Sýpka, Medlánky

Presentation about Latvia

It looks like Latvia is a hot topic in Brno! I will talk about the culture, nature and people of this beautiful Baltic country. 

22. 1. 2020 - Dobrovolnické centrum 67

Presentation about my voluntary service in Latvia

The year I spent on European Voluntary Service in Latvia changed my life. It wasn't always easy and I gained many positive (and some negative) experiences. I love to share them with others! 

11. 1. 2020 - TAD Crew

Zrcadlo sportu workshop for TAD Crew

TAD Crew Dance group will start up the new decade in style! They have a training camp, during which my team from Zrcadlo sportu and I will facilitate a self-development workshop for them. 
We are very excited for this first workshop for a sport club!

This is a closed workshop for members of TAD Crew. If you want me to come and do a workshop for your organization, don't hesitate to contact me!

9. 11. 2019 - SC Sýpka, Medlánky

Workshop of macrame "flying flower pots"

Macrame is coming back! Come to make your own macrame flying flower pot. We will use natural and recycled materials.

Price: 80 Kč, includes material and guidance.

It doesn't matter what language you speak, just come to create! 

29. 10. 2019 - Scout Institute Brno

Communication workshop - 4 ears

Did it ever happen to you that someone completely misunderstood what you said? Or you got mad at someone and only later realized that they meant it in a completely different way? 
One of my favourite theories, that explain misunderstandings, is the theory of Four ears. 
Come to see and explore how we speak and how we listen and improve your communication capabilities! 

You can find more info on the Facebook event.

If you want to come, please register: https://forms.gle/2qfYDbSACUwt9Pb9A 

Important: This workshop is in CZECH. 

18. 10. 2019 - Scout Institute Brno

First workshop of Zrcadlo sportu on the topic of SUCCESS

The team of the Zrcadlo sportu (Mirror of sport) initiative invites all (ex)athletes, their coaches, parents and everyone interested in personal development for the first workshop of the Zrcadlo sportu initiative. 

We will play some games, have a Council on the topic of SUCCESS, share some stories, learn more about success and how to use it in our daily lives. 


19. 10.
9:30 - 12:30
Skautský institut Brno
Moravské náměstí 12

Register here:  https://forms.gle/6aLSEMLeb9QmZDXs8 

Important: This workshop is in Czech. 


10. 10. - Jabloňka

Map of the inner world for seniors

I'll lead my beloved Map of the inner world process for the local Senior club. Can't wait to see how it will go!

19. 8. - "Natural garden" u Medláneckého rybníka 

 Barefoot sandals workshop

Let's let our feet breath a bit and pamper them with bespoke sandals that will keep your feet happy on a hike, walking across a river and on a stroll through a beautiful town. They last longer than most store-bought shoes, give you back the freedom of barefoot walking and you can fit them in the back pocket of your jeans. 

During this workshop you will learn: 
- how to draw the shape of your foot properly
- how to get the material ready
- how to tie the basic and more complicated knots and
- re-learn how to walk barefoot again. 

You can find more info on the FB event (in Czech).

16. - 18. 8. - Brodek u Přerova 

Festival Život je  

Na tomto milém festivalu, kde se potkávají skvělí lidé a umělci z celého světa - kdo by to v Brodku čekal - budu mít dva workshopy: 

  • Poi a hula hoop -  vyrobíme si poi z upcyklovaných materiálů a naučíme se několik triků s nimi a s gymnastickými obručemi
  • Zmapuj svůj vnitřní svět - při které si nakreslíme mapu svého vnitřního světa, prozkoumáme ji a zjistíme, co můžeme udělat pro to, aby nám fungoval o trochu lépe

Oba dva workshopy, stejně jako celá akce, jsou zdarma!
(Poděkujte EU a dobrovolníkům, kteří akci připravují.)  

Domluvím se s vámi česky nebo anglicky, případně i jinými jazyky či rukonožmo.  

16. - 18. 8. - Brodek u Přerova

Festival Life is

In August you can find me at this cute festival, where awesome people and artists from the whole world meet. Yes, the whole world meets in this tiny sleepy village. Crazy cool, huh? 

I'll be leading two workshops: 

  • Poi a hula hoop - we'll make our own poi from upcycled materials, and will learn cool tricks with them and gymnastic hoops
  • Map of our inner world - we will draw a (very simple) map of our inner world, explore it and find out what we can do to change it to serve us a bit better

Both workshops, as well as the whole event, are for free! (Thank the European union and volunteers organizing this event.) 

We can communicate in Czech, English, some other languages or with hands and feet.